ExplorIT Logo

I. Cadrul general

Art.1. Concursul Naţional de Creativitate Digitală ExplorIT se adresează elevilor de liceu care prezintă un interes deosebit pentru dezvoltarea de aplicaţii informatice şi materiale artistice vizuale, având ca scop crearea unui cadru în care competitivitatea în rândul elevilor să le sporească performanţele şi să le stimuleze interesul.

Art.2. Cea de-a opta ediţie a concursului, din luna iulie a anului 2018, ce are ca temă Infinity, se desfăşoară pe 3 categorii, împărţite în 9 secţiuni:

1. IT

  • - Web Development
  • - Desktop Applications
  • - eLearning
  • - Mobile Apps

2. Media

  • - Photo
  • - Video
  • - Digital Arts

3. Robotică

  • - Junior*
  • - Senior

II. Etapele concursului

Art.1. Etapa online, pe site-ul: www.explor-it.info : până pe 8 iunie 2018.

Art.2. Etapa de jurizare a proiectelor înscrise pe site: 16-17 iunie 2018.

Art.3. Afişarea finaliştilor: 18 iunie 2018.

Art.4. Etapa finală: 5-8 iulie 2018 la Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău.

*Pentru proiectele de la subcategoria Junior este suficientă înscrierea și prezentarea echipei alături de coordonator în data de 29 iunie 2018 la Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău.

III. Înscrierea

Art.1. Proiectele care vor participa la evenimentul final vor fi selectate doar dintre cele înscrise până la 8 iunie 2018 ; organizatorii îşi rezervă dreptul de a înscrie proiecte şi pe durata desfăşurării concursului.

Art.2. Înscrierea la concurs se face completând formularul de înscriere de pe http://explor-it.info.

Art.3. După ce rezultatele se vor afişa în data de 18 iunie 2018, cei selectaţi pentru etapa finală sunt rugaţi a confirma prezenţa şi a trimite orice alte precizări referitoare la programe auxiliare necesare funcţionării proiectului printr-un e-mail la adresa contact@explor-it.info.

IV. Criteriile de eligibilitate

Art.1. Pentru ca un proiect să fie eligibil, autorii acestuia trebuie să fie elevi în ciclul liceal; orice alt considerent de natură sexuală, socială, religioasă etc. este irelevant.

Art.2. Un proiect poate avea doi autori în cazul în care gradul acestuia de complexitate este ridicat; sub nicio formă numărul autorilor unui proiect nu poate fi mai mare. De asemenea, în cazul în care există doi autori ai aceluiaşi proiect, fiecare dintre cei doi trebuie să fi avut o contribuţie în cadrul proiectului.

Art.3. Este necesar ca participanţii să prezinte sursele proiectelor, ca dovadă că acestea le aparţin; în cazul în care nu ei sunt autorii lucrărilor, vor fi respinşi din concurs. Respingerea din concurs poate avea loc şi ca urmare a încălcării dreptului persoanelor la proprietate, caz în care organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu poate fi făcut responsabil pentru consecinţele aferente.

Art.4. Orice echipă (formată dintr-una sau două persoane) se poate înscrie în concurs cu mai multe lucrări, cel mult o lucrare la o secţiune. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a permite participanţilor să prezinte şi alte proiecte în afara celor aflate în concurs, însă în afara competiţiei.

Art.5. Se pot înscrie în concurs lucrări din domeniul comunicării digitale (site-uri, prezentări multimedia), al aplicaţiilor pentru PC (software educaţional şi utilitar, jocuri), multimedia (galerii foto, filme de scurt-metraj, materiale de graphic design şi de tip motion graphics), data la care au fost realizate nefiind un criteriu pentru departajare.

Art.6. Sunt considerate valide lucrările cu măcar o variantă în limba română, tratând aspecte din orice domeniu ştiinţific, social, cultural, literar etc., însă proiectele încrise nu sunt eligibile dacă promovează sexul, discriminarea sau violenţa de orice fel.

Art.7. În cazul în care există deficienţe majore în materie de conţinut, lucrările sunt considerate ca nefiind eligibile.

Art.8. Pentru ca un proiect să fie eligibil, el trebuie să nu mai fi participat la o ediţie anterioară a ExplorIT.

Art.8.1. În cazul în care un proiect a mai participat la o ediţie anterioară a ExplorIT, pentru a fi eligibil, acesta trebuie să prezinte modificări majore în structură şi conţinut.

Art.9. Nu sunt considerate eligibile proiectele de la secțiunea IT ce se dovedesc a fi în mare parte template-uri modificate și nu cod pur.

Art.10. Proiectele de la Video şi Digital Arts vor avea ataşate şi fişierele în formatul în care au fost editate (ex: .psd, .ai, .ae, etc). Aceste fișiere nu vor fi publicate sau trimise altor terți.

V. Reguli de conduită a participanţilor la concurs

Art.1. În cazul defectării sau a deteriorării unei proprietăţi care ţine de spaţiile în care se vor desfăşura Concursul Naţional de Creativitate Digitală ExplorIT şi activităţile aferente acestuia (săli de clasa, săli de conferinţe, cantină etc.), participantul responsabil va plăti integral pagubele până la plecarea din Bacău.

Art.2. Este interzis consumul băuturilor alcoolice şi ale substanţelor stupefiante, atât în incinta colegiului în care se desfăşoară concursul, cât şi în camerele căminului colegiului, pe toată durata concursului.

VI. Drepturi şi obligaţii

Art.1. Participanţii au dreptul de a folosi titulatura personală în cadrul concursului în scop propriu (afişare pe site-ul propriu, materiale de prezentare, etc.).

Art.2. Participanţii sunt obligaţi să participe la toate evenimentele din cadrul concursului ExplorIT, să respecte regulamentul concursului, deciziile oficiale ale juriului şi ale organizatorilor, să furnizeze informaţii veridice în toate materialele ce se cer a fi completate în cadrul concursului, să aibă asupra lor documente care să ateste veridicitatea informaţiilor furnizate, să nu angajeze numele concursului sau al membrilor juriului în contexte defăimătoare, ce pot aduce prejudicii imaginii acestora şi să pună la dispoziţia organizatorilor, spre publicare pe site-ul ExplorIT www.explor-it.info, lucrările şi alte informaţii de prezentare realizate în vederea concursului şi a procesului de jurizare. De asemenea, participanţii trebuie să ofere organizatorilor orice materiale realizate în vederea concursului, în scopul promovării acestuia.

Art.3. În cazul nerespectării unora sau mai multora din obligaţiile de mai sus, organizatorii concursului pot decide, cu sau fără consultarea juriului, să excludă din competiţie o lucrare sau un participant.

Art.4. În realizarea proiectelor, participanţii pot folosi orice limbaj/mediu/platformă de dezvoltare şi pot apela la resurse open-source.

VII. Desfăşurarea concursului

Art.1. Participanţii la evenimentul final al ExplorIT vor avea cazarea şi masa gratuită. Cheltuielile suportate de finaliştii concursului ExplorIT pentru transport nu vor fi decontate.

Art.2. Fiecare participant prezintă juriului lucrarea realizată de el în format electronic, însoţită de documentaţia aferentă (care nu va depăşi 5 pagini). Timpul dedicat prezentării este de maxim 20 de minute/lucrare, iar susţinerea acesteia se va face cu ajutorul calculatorului şi a video-proiectorului puse la dispoziţie de către organizatori.

Art.3. Respectarea temei concursului este obligatorie doar pentru categoria Media.

VIII. Juriul

Art.1. Atât membri ai unor firme de IT cât şi studenţi vor constitui juriul. Pentru a se evita relaţiile directe dintre membrii acestuia şi participanţi, persoanele implicate în organizarea concursului nu vor lua parte la jurizare.

Art.2. Notarea lucrărilor se face cu punctaj de la 0 la 100. În cazul în care diferenţa de punctaj între doi membri ai juriului este mai mare de 20 puncte, se procedează la reanalizarea aplicaţiei de către o nouă comisie.

Art.3. Juriul poate acorda premii speciale pe criterii ce vor fi făcute publice înainte de concurs.

Totuşi, acordarea premiilor la o anumită secţiune din concurs nu este obligatorie, această depinzând de calitatea lucrărilor. Punctajul final al unei lucrări nu poate fi contestat.

IX. Clasamentul final

Art.1. Rezultatele finale nu vor fi anunţate până în momentul festivităţii de premiere, urmând a fi afişate şi pe site-ul concursului: www.explor-it.info.

Art.2. Ierarhia finală se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute.

X. Responsabilităţi şi atribuţii

Art.1. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge formularele primite în cazul în care acestea sunt incomplete sau veridicitatea informaţiilor conţinute este îndoielnică.

Art.2. Organizatorii stabilesc numărul de participanţi pentru fiecare secţiune a concursului.

Art.3. Catedra de informatică, împreună cu organizatorii, răspund de corectitudinea desfăşurării concursului, avizează listele cu premii şi menţiuni şi semnează atât diplomele de premiere cât şi documentele de analiză şi datele statistice.

Art.4. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica regulamentul.

REGULAMENT ROBOTICA - OBLIGATORIU

Am luat la cunoștință Termenii și condițiile de participare.

1. Alegere categorie

Vă rugăm să alegeți cu atentie o categorie de mai jos si de asemenea subcategoria. Alegerea gresita se poate modifica contactand echipa, altfel proiectul nu va fi luat in considerare.

Media

Media

IT

IT

Robotica

Robotică

Nu ați selectat nimic.

2. Datele tale

Completați formularul cu mare atenție. În cazul în care datele nu sunt valide și nu vă putem contacta, suntem nevoiți să refuzăm proiectul. De asemenea, trimiteți un link valid Google Drive, OneDrive sau Mega pentru proiectele care fac parte din categoria Media sau IT. Vă rugăm să NU folosiți WeTransfer.

Urmatoarele campuri se completează cu datele profesorului indrumator.

Numele copiilor trebuie separate prin virgula.

Adauga persoana

Adaugă partener

Renunță la a doua persoană
Adauga persoana

Adaugă partener

Renunță la a treia persoană
ExplorIT Logo

PROIECT ÎNSCRIS!

Datele tale au fost înregistrate, iar proiectul tău urmează să fie evaluat de o echipă specializată în domeniu. Fii pe fază pe adresa de e-mail trimisă pentru a primi raspunsul în legătură cu următoarea etapă a concursului. Multă baftă, explorator!

Prima pagină